Podwykonawcy


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Pełna nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu
prac i / lub robót
Kategoria podmiotu
1 Autostrada II sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1,
40-467 Katowice
Kompleksowe opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Podwykonawca robót budowlanych
2 WJK-Invest Janusz Króliczek ul. Cieszyńska 87a, 44-337 Jastrzębie-Zdrój Wycinka drzew i krzewów Podwykonawca robót budowlanych
3 Zakład Robót Inżynieryjnych Henry Chrobok i Hubert Chrobok Sp. J. ul. Gościnna 101, 43-220 Bojszowy Nowe Ścianki szczelne, zabezpieczenie, wbicie Podwykonawca robót budowlanych
4 TREE Capital Sp. z o.o. Łubna nr 50c, 05-532 Baniocha Rozbiórka obiektów inżynieryjnych wraz z przekruszeniem gruzu Podwykonawca robót budowlanych
5 LBM Polska T.Lis, G.Burtan, D.Markiewicz Sp. Jawna 32-433 Lubień 1065 Kompleksowe wykonanie robót ziemnych, wykonanie zasypek
mostowych za przyczółkami
Podwykonawca robót budowlanych
6 FREZDROG Kazimierz Gaweł Barbara Gaweł S.J. Gutkowo 54E, 11-041 Olsztyn Frezowanie nawierzchni MMA i wykonanie stabilizacji na miejscu spoiwem Podwykonawca robót budowlanych
7 VIADUKT Sp. z o.o. 98-320 Osjaków, ul. Mikołaja Reja 2 Realizacja robót w zakresie kompleksowego wykonania: przepustów Podwykonawca robót budowlanych
8 STALWORLD Sp. z o.o. Sp.k. 26-610 Radom, ul. Szarych Szeregów 30 Montaż stali zbrojeniowej na obiektach mostowych Podwykonawca robót budowlanych
9 FIRMA HANDLOWA ELEKTRO-BAL PARIASZEWSKA ALICJA 06-400 Ciechanów, ul. Władysława Sikorskiego 5/19 Przebudowa sieci niskiego napięcia, przebudowa sieci średiego napięcia Podwykonawca robót budowlanych
10 MENARD POLSKA Sp. z o.o. ul. Powązkowa 44c, 01-797 Warszawa Wykonanie kolumn DSM Podwykonawca robót budowlanych
11 PRIT Maria Pietrzyk i Mariusz Pietrzyk ul. Stróża 50, 98-332 Rząśnia Przebudowa i zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych
własności Orange Polska, budowa sieci telekomunikacyjnej
własności PERN 'Przyjaźń', budowa zasilania pompowni,
oświetlenie dróg bocznych, stacje kontenerowe
Podwykonawca robót budowlanych
12 AARSLEFF Sp.z o.o. ul. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa Wykonanie robót palowych na potrzeby posadowienia
pośredniego obiektu MA-337 na Warcie
Podwykonawca robót budowlanych
13 GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 60, 43-267 Suszec Przebudowa rurociągu paliwowego DN250 Podwykonawca robót budowlanych
14 Firma Budowlana Filipowicz Ewelina Ewbud ul. Krużlowa Niżna 241, 33-330 Grybów Wykonanie robót ciesielskich, izolacyjnych i montażowych na obiektach Podwykonawca robót budowlanych
15 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOLCSPAW Ryszard Kozłowski ul. Brygadzistów 5A/3, 41-705 Ruda Śląska Dostawa i montaż łączników zespalających dźwigarów obiektów Podwykonawca robót budowlanych
16 ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY JAN RATAJCZYK ul. Dolna 20, 97-300 Piotrków Trybunalski Wykonanie kanalizacji deszczowych i urządzeń
oczyszczających, przebudowy sieci wodociągowej oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej
Podwykonawca robót budowlanych
17 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych BUDEX Sp. z o.o. ul. Os. Sikory 40a, 34-453 Ochotnica Górna Roboty budowlane Podwykonawca robót budowlanych
18 BUDPOL Sp. z o.o. ul. Kopalniana 12J, 42-271 Częstochowa Wykonanie nawierzchni betonowych wraz z podbudową Podwykonawca robót budowlanych
19 FIRMA BUDOWLANO HANDLOWO USŁUGOWA 'K&J' JÓZEF JAŻDŻYK ul. Konwaliowa 15, 96-100 Skierniewice Wykonania nasypu na obiektach Podwykonawca robót budowlanych
20 Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Rychwalski, Gała Spółka Jawna ul. Krośniewicka 54, 99-300 Kutno Kompleksowe wykonanie zbiorników retencyjnych Podwykonawca robót budowlanych
21 IZOMOST MICHAŁ FILA ul. Fabryczna 14, 26-670 Pionki Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na obiektach mostowych Podwykonawca robót budowlanych
22 KAMIWOD Sp. z o.o. ul. Fitelberga 54, 43-195 Mikołów Wykonanie przepustów okrągłych z tworzyw sztucznych Podwykonawca robót budowlanych
23 Aleksander Urbaniak KELO ul. Mikołaja Reja 2, 98-320 Osjaków Wykonanie przepustów skrzynkowych, rurowych Podwykonawca robót budowlanych
24 REKMA Sp. z o.o. ul. Szlachecka 7, 32-080 Brzezie Kompleksowe wykonanie i wypełnienie szczelin
dylatacyjnych w nawierzchni betonu cementowego
Dalszy Podwykonawca robót budowlanych
25 ARWO Daniel Pluszczewicz ul. Widok 40, 74-320 Barlinek Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych
na obiektach WA-334, PZGd-4, WD-335, PZDsz-16a, PZDsz-17,
PZGd-5, PZGd-6, PZDsz-18, WA-336, MA-337, WA-338:
- wykonanie hydrofobizacji wraz z przygotowaniem powierzchni
- wykonanie powłoki barwnej odpornej na chlorki wraz z przygotowaniem powierzchni.
Podwykonawca robót budowlanych
26 Zakład Wodno-Melioracyjny S.C. Stanisław Cieślik, Łukasz Cieślik ul. Narcyzowa 41, 42-200 Częstochowa Wykonanie melioracji Podwykonawca robót budowlanych
27 TARCOPOL Sp. z o.o. ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego Podwykonawca robót budowlanych
28 FLOOR-SYSTEM SŁAWIOMIR LEDUCHOWSKI Michałówek 9C, 05-462 Wiązowna Wykonanie izolacjo-nawierzchni z żywicy na gzymsach i kapach
chodnikowych wraz z uszczelnieniem na styku kapy chodnikowej
z krawężnikiem i deską gzymsową na obiektach
Podwykonawca robót budowlanych
29 TARASEK SPRZĘT 1 Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 1, 33-330 Grybów Wykonanie robót zbrojarskich, ciesielskich, izolacyjnych
i montażowych na obiekcie PZGd-4 oraz na przepustach
PZM-83, PZM-83a, PZM-85, PZM-86.
Podwykonawca robót budowlanych
30 BITUM Sp. z o.o. Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec Kompleksowe wykonanie robót bitumicznych Podwykonawca robót budowlanych
31 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WYSOWA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przyszłość 87, 05-126 Stanisławów Pierwszy Wykonanie robót zbrojarskich, ciesielskich, izolacyjnych
i montażowych na obiekcie MA-337.
Podwykonawca robót budowlanych
32 Tank-Chem Sp. z o.o. Sędziszowice 88, 28-512 Bejsce Wykonanie ścieku trójkątnego Podwykonawca robót budowlanych
33 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe NOWA Dorota Nowak ul. Spacerowa 30A, 97-500 Radomsko Kompleksowe wykonanie:
- humusowanie skarp i terenów płaskich wraz z hydroobsiewem
- pielęgnacji- w tym koszenia skarp, pasa rozdziału i terenów płaskich
Podwykonawca robót budowlanych
34 DWD System Sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań Dostawa i montaż kompletnego systemu odwodnienia obiektów: WA-334, WD-335, WA-336, MA-337, WA-338, PZDsz-16a, PZDsz-17, PZDsz-18 wraz z wykonaniem projektów warsztatowych Podwykonawca robót budowlanych
35 SAFEROAD RRS POLSKA
Sp. z o.o.
ul. W. Balcerskiego 2, 80-299 Gdańsk Dostawa i montaż barier ochronnych wraz z wykonaniem dokumentacji warsztatowej barier ochronnych montowanych na drogowych obiektach inżynierskich Podwykonawca robót budowlanych
36 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe HALS Halina Korzyńska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 31/2, 15-111 Białystok Kompleksowe wykonanie kanału technologicznego Podwykonawca robót budowlanych
37 Saferoad Grawil Sp. z o.o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek Kompleksowe wykonanie oznakowania poziomego Podwykonawca robót budowlanych
38 DROG-MAR Agnieszka Joanna Tracz ul. Biskupia 15A, 41-260 Sławków Montaż lub demontaż barier energochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również na wykonanie pozostałych, niezbędnych robót instalacyjnych Dalszy Podwykonawca robót budowlanych
39 Radfid Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Radosław Fidos ul. Traktorowa nr 22, lok. 108 91-129 Łódź Montaż lub demontaż barier energochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również na wykonanie pozostałych, niezbędnych robót instalacyjnych Dalszy Podwykonawca robót budowlanych
40 DARK-LAND Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Dariusz Kowalik ul. Skrzydłowska 153, Rzerzęczyce, poczta Kłomnice (42-270) Dostawa oraz ułożenie darniny na obiektach inżynierskich i przepustach Podwykonawca robót budowlanych
41 GRAVITY AD s.r.o Havlickova 190/12 Cesky Tesin, 73701 Czech Republic Dostawa i montaż wypełnień ekranów akustycznych Podwykonawca robót budowlanych
42 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych BUDEX Sp. z o.o. 34-453 Ochotnica Góna, os. Sikory 40A Kompleksowe wykonanie zbiornika ZRI-8a Podwykonawca robót budowlanych
43 SIATMAR Marek Jankiewicz ul. Astrów 10, 40-045 Katowice Dostawa i montaż elementów ogrodzenia trasy, bram wjazdowych, furtek, wygrodzeń dla płazów Podwykonawca robót budowlanych
44 Tioman sp. z o.o. sp. k. Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice Wykonanie oznakowania pionowego wraz z słupkami i konstrukcjami oraz urządzeń BRD wraz z słupkami i konstrukcjami Podwykonawca robót budowlanych
45 Telway Sp. z o.o. Kryspinów 357, 32-060 Liszki Dostawa i montaż 6 kolumn alarmowych, stacji meteorologicznej wraz z kamerą dozoru wizyjnego Podwykonawca robót budowlanych
1 Mentor Consulting Sp. z o.o. Środowiskowa sp.k. ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń Nadzór archeologiczny w trakcie realizacji robót Usługodawca
2 GT Projekt Sp. z o.o. & Co Spółka Komandytowa ul. Parkowa 4, 62-080 Tarnowo Podgórne Nadzór przyrodniczy w trakcie realizacji inwestycji Dalszy usługodawca
3 Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA ul. Osada Ojców 3, 04-211 Warszawa Wykonanie dokumentacji w zakresie geotechniki i geologii Dalszy usługodawca
4 Mentor Consulting Sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń Opracowanie dokumentacji środowiskowej Usługodawca
5 P.R.I GEOHARD Sp. z o.o. ul. Wandy 14/16, 40-322 Katowice Roboty budowlane w zakresie prac geodezyjnych Usługodawca
6 KRU-GOR Jacek Kruszewski ul. Piękna nr 6 lok U1, 19-300 Ełk Rozpoznanie saperskie z wystawieniem certyfikatu
czystości i nadzór saperski
Usługodawca
7 Laboratorium Inżynierii Lądowej "LABOTEST" ul. Lwowska 38, 40-397 Katowice Kompleksowa obsługa laboratoryjna Usługodawca
8 G4 Geodezja Sp. z o.o. ul. Cienista 2, 31-831 Kraków Wykonanie dokumentacji geodezyjnej Dalszy usługodawca
9 Biuro Inżynierskie Olesiński & Adamiec S.C. ul. Opolska 16/15, 41-800 Zabrze Wykonanie projektów technologicznych ścianek szczelnych Usługodawca
10 Inżynieria Ruchu Drogowego Sp. z o.o. ul. Św. Brata Alberta 121
42-200 Częstochowa
Wykonanie i utrzymanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej dla potrzeb TOR etap II; wykonanie tymczasowej oraganizacji ruchu etap I Usługodawca
11 Biuro Ochrony Renoma s.c. ul.Naramowicka 253; 61-611 Poznań Ochrona mienia (budowy) Usługodawca
12 Biuro Usług Budowlanych i Geologicznych
"ASBudGeo" Andrzej Szlemp
Aleja Wyzwolenia 21 lok.1
42-224 Częstochowa
Wykonanie badań geologicznych Usługodawca
13 BITUM Sp. z o.o. Lipie Śląskie ul. Cegielniana 20; 42-700 Lubliniec Wykonanie robót bitumicznych i drogowych na potrzeby TOR etap II; wynajem sprzętu Usługodawca
14 TM-VIA Sp. z o.o. ul.Balicka 100, 30-149 Kraków Kompleksowe wdrożenie i utrzymanie tymczasowej
organizacji ruchu etap II; sprzątanie drobnych pozostałości po kolizjach/wypadkach komunikacyjnych na terenie odcinka D
Usługodawca
15 LBM Polska T.Lis, G.Burtan, D.Markiewicz Sp. Jawna 32-433 Lubień 1065 Wynajem sprzętu: spycharka, wozidło, koparka gąsienicowa, walec stalowy Usługodawca
16 FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł Spółka Jawna Gutkowo 54E, 11-041 Olsztyn Wynajem sprzętu Usługodawca
17 OL-MAR Marcin Nożewski - Usługi transportowe Biedrzyce-Stara Wieś 11, 06-213 Sypniewo Usługa transportowa kruszyw materiałów na budowę Usługodawca
18 Firma Usługowo-Handlowa Dariusz Chyżyński ul. J. Kochanowskiego 10, 09-414 Brudzeń Duży Wykonanie usługi transportu kruszyw/materiałów na budowę
samochodami ciężarowymi z przyczepą samowyładowczą
Usługodawca
19 ASMAR Ostrowski Marcin ul. Wielkoborska 63, 42-200 Częstochowa Wynajem sprzętu Usługodawca
20 TADEX-POL Park Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 1, 33-330 Grybów Wykonanie prac tymczasowych i towarzyszących zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Usługodawca
21 LANZZA Sp. z o.o. ul.Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin Wynajem koparki kołowej Usługodawca
22 Oziemska Oziemski i Wspólnicy Adwokaci Spółka Partnerska ul. Niemcewicza 26, lok. 141 Warszawa Usługi prawne Usługodawca
23 A&J BHPOWIEC Justyna Kaczmarczyk ul. Sztygarska 11, 44-270 Rybnik Usługi koordynatora BHP Usługodawca
24 P.P.H.U. WIOMA Maciej Szymczak Zalesie 2, 98-105 Wodzierady Wynajem sprzętu budowlanego Usługodawca
25 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Sprzętowe RAJS-MET, Raj Agnieszka Lusławice 82, 42-253 Janów Wynajem sprzętu budowlanego Usługodawca
26 LUKWAL Sp. z o.o. Marchaty 45, 96-230 Biała Rawska Wynajem sprzętu budowlanego Usługodawca
27 Politechnika Śląska ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice Wykonanie badań stali zbrojeniowej Usługodawca
28 Paweł Pastusiak DELIKATESY "u Pawła" Łask, Ostrów 48A Wykonanie usługi kierowania ruchem w systemie godzinowym Usługodawca
29 Zakład Instalacyjno-Budowlany Jan Ratajczyk ul. Dolna 20, 97-300 Piotrków Trybunalski Wynajem sprzętu Usługodawca
30 Przedsiębiorstwo Jasta Sp. z o.o. ul. Pawłowska 4, 97-300 Piotrków Trybunalski Wykonanie usług związanych z interwencyjnym odbiorem
i utylizacją zwłok zwierzęcych padłych w wyniku kolizji drogowych
Usługodawca
31 Saferoad Grawil Sp. z o.o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek Kompleksowego utrzymania zimowego na odcinku D autostrady
A1 od km 392+720 do km 399+742,51
Usługodawca
32 BUD MAXI Sp. z o.o. Binczarowa 290, 33-332 Florynka Transport urobku na budowie/ usługi transportowe wykonanie usługi
najmu sprzętu/maszyn wraz z kierowcą/operatorem wywrotki
wieloosiowej z 3-stronnym wywrotem
Dalszy Usługodawca
33 CONTSPOL LCCG Sp. z o.o. Sp. k. ul. Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 Lublin Wynajem koparki kołowej o wadze 15-17 t z osprzętem
(łyżki kopiące, kątowa łyżka skarpowa) z operatorem
Usługodawca
34 SOPHUS Sp. z o.o. ul. Huculska 40, 42-200 Częstochowa Prowadzenie monitoringu placu budowy Usługodawca
35 F.H.U. Pol-Agra Krzysztof Borecki ul. Częstochowska 80, 42-160 Krzepice Usługi wykonania prac na godziny (prace logistyczno-magazynowe, pomocnicze i porządkowe) Usługodawca
36 RAFALIN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Malicka 42, 42-290 Blachownia Usługa przetworzenia materiału odzyskanego
do remontów cząstkowych nawierzchni
Usługodawca
37 TREE Capital Sp. z o.o. Łubna nr 50C, 05-532 Baniocha Przygotowanie i transport materiału Usługodawca
38 BENEDYKT -1 Krzysztof Stradza ul. I. Daszyńskiego 475a, 44-151 Gliwice Zabezpieczenie antykorozyjne meteriału (dźwigary stalowe)
na wytwórni Wykonawcy WKS
Usługodawca
39 CADmost Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice Wykonanie projektów próbnego obciążenia oraz przeprowadzenia próbnego obciążenia obiektów Usługodawca
40 F.P.H.U. Technomont Costruction Damian Brzychcy Dzibice 33A, 42-425 Kroczyce Usługa wynajmu pracowników fizycznych Usługodawca
41 Usługi Budowlane Paweł Kamiński Komorów 68,
36-110 Majdan Królewski
Usługa wynajmu pracwników fizycznych (wykonanie prac ogólnobudowlanych w stawkach godzinowych) Usługodawca
42 Usługi Remontowo-Budowlane Waldemar Kamiński Komorów 68,
36-110 Majdan Królewski
Usługa wynajmu pracowników fizycznych (wykonanie prac ogólnobudwlanych w stawkach godzinowych) Usługodawca
43 PRIT Sp. z o.o. Sp. K. ul. Stróża 50,
98-332 Rząśnia
Montaż, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej Usługodawca
44 Usługi Transportowo-Sprzętowe Zapała Andrzej Konina 346,
34-735 Niedzwiedź
Usługa transportu materiałów Usługodawca
45 GEOPRZEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Piłsudskiego 10,
32-050 Skawina
Kompleksowa obsługa geodezyjna Usługodawca
46 TMG - geodezyjna obługa inwestycji ul. Armii Krajowej 6,
98-330 Pajęczno
Prace geodezyjne 1 zespołem roboczym Usługodawca
47 GEOPLAN Piotr Wiśniewski Kolonia Czołowo,
ul. Bolesława Prusa 1,
62-600 Koło
Wyznaczenie GPD po budowie w tym wyznaczenie/wznowienie granic działek (plus projekt) wraz z okazaniem i spisaniem protokołów z właścicielami oraz ustawienie słupków Granicy Pasa Drogowego Usługodawca
1 BSK Return S.A. ul. Towarowa 22; 42-400 Zawiercie Dostarczenia stali zbrojeniowej oraz zbrojenia prefabrykowanego Dostawca
2 Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. ul. Betonowa 2; 88-300 Mogilno Dostawa przepustów prefabrykowanych Dostawca
3 SAHARA Sp. z o.o. ul. Dekabrystów 41, 42-215 Częstochowa Dostawa materiałów: piasek zasypowy, pospółka Dostawca
4 Cementownia Warta S.A. Trenbaczew, ul. Przmysłowa 17, 98-355 Działoszyn Dostawa cementu portlandzkiego wieloskładnikowego Dostawca
5 Górażdże BETON Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże Dostawa betonu towarowego Dostawca
6 ARCELORMITTAL COMMERCIAL SECTIONS SA 66 Rue De Luxemburg Wykonanie i dstawa dźwigarów stalowych dla realizacji obiektów inżynierskich Dostawca
7 P.V. Prefabet Kluczbork S.A. ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork Wytworzenie i dostawa prefabrykowanych przepustów
okrągłych 1200 mm
Dostawca
8 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów Dostawa mieszanki ikruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm Dostawca
9 FIRMA PACAK Grzegorz Pacak 98-338 Sulmierzyce, ul. Strażacka 16 Dostawca materiału - piasek Dostawca
10 Zakład Instalacyjno-Budowlany Jan Ratajczyk ul. Dolna 20, 97-300 Piotrków Trybunalski Dostawca wpustów ulicznych i rur Dostawca
11 KONSORCJUM STALI S.A. ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiecie Wytworzenia i dostawy zbrojenia Dostawca
12 Hunnebeck Polska Sp. z o.o. Łubna 55, 05-532 Baniocha Wynajem elementów deskowań i/lub rusztowań systemowych Usługodawca
13 Mosty Łódź S.A. ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź Wykonania i dostawy belek strunobetonowych typu Kujan Dostawca
14 B2 Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa Wykonania i dostawy łożysk elastomerowychi garnkowych Dostawca
15 P.P.H.U. Kamieniarstwo Export-Import Tomasz Gromiec Rogoźnica, ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom Wykonania krawężników mostowych granitowych
dostawa materiałów
Dostawca
16 Thyssenkrupp Materials Poland S.A. Toruń, ul. Grudziądzkiej 159 Dostawa stali zbrojeniowej Dostawca
17 ROWIBUD Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 308, 44-151 Gliwice Dostawa wpustów mostowych Dostawca
18 KPRM Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno Dostawa dylatacji wielomodułowych dla obiektu MA-337 Dostawca
19 ANKRA Sp. z o.o. ul. Zaolziańska 11, 41-800 Zabrze Dostawa prefabrykowanych desek gzymsowych dla obiektów mostowych Dostawca
20 SANDWIND Sp. z o.o. ul. Piłsudzkiego 15, 97-400 Bełchatów Dostawa materiału (pospółka) Dostawca
21 Koelner Polska Sp. z o.o. ul. Gliwicka 273/275, 40-860 Katowice Dostawa kotew talerzowych wklejanych Dostawca
22 SURTEX Sp. z o.o. ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź Dostawa materiałów (geomembrana, geokrata, geowłóknina) Dostawca
23 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce Dostawa materiałów (stopień skarpowy betonowy) Dostawca
24 EURO-TED Sp. z o.o. ul. Rydza Śmigłego 20/24, 42-229 Częstochowa Dostawa koszy zbrojeniowych pali ekranowych Dostawca
25 Przedsiębiorstwo Remontowo-Handlowe
BOBREK Sp. J. J. Małek, B. Macianty
ul. Roździeńskiego 1, 41-308 Dąbrowa Górnicza Dostawy dwuteowników stalowych do wykonania słupów ekranów akustycznych Dostawca
26 BOWIM S.A. ul. Niwecka 1E, 41-200 Sosnowiec Dostawa blach stalowych do wykonania konstrukcji stalowej Dostawca
27 EKOINSTAL HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. al. Wojciecha Korfantego 138, 40-156 Katowice Dostawa blach stalowych do wykonania konstrukcji stalowej Dostawca
28 IBF Polska Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 21, 59-700 Bolesławiec Wykonanie i dostawa galanterii betonowej Dostawca
29 SIATMAR Marek Jankiewicz ul. Astrów, 40-045 Katowice Dostawa materiałów (siatka przeciw płazom) Dostawca
30 STYROBUD B.T.K.
Radomscy Sp. J.
ul. Górna 194, Sokołów Małopolski Dostawa belek podwalinowych ekranów akustycznych Dostawca
31 ASBAU Sp. z o.o. ul. Wiatracznej 36a, 63-900 Rawicz Dostawa paneli drewnianych do ekranów przeciwolśnieniowych,
maskownic, drzwi oraz osłon przeciwdeszczowych
Dostawca
32 GRAVITY AD s.r.o. Havlickova 190/12
737 01 Cesky Tesin
Wykonanie i dostawy wypełnień ekranów akustycznych Dostawca