Aktualności


21.12.2021

W dniu 21.12.2021 r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].
16.12.2021 – Rada Budowy nr 39

W dniu 16.12.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 39. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
07.12.2021

Wykonawca udostępnił do ruchu drogę powiatową nr DP3952E.
02.12.2021

W dniu 02.12.2021 r. Wykonawca wprowadził zmianę w organizacji ruchu, która polega na puszczeniu ruchu w pełnym przekroju 3+3, z uwzględnieniem zastosowania ograniczenia prędkości na odcinku D do 100 km/h oraz dostosowaniem do organizacji ruchu na sąsiednich odcinkach.
26.11.2021

W dniu 26.11.2021 r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia na podstawie Subklauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót].
18.11.2021 - Rada Budowy nr 38

W dniu 18.11.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 38. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
03.11.2021

W dniu 03.11.2021 r. Wykonawca wprowadził zmianę w organizacji ruchu, która polega na zmianie z dotychczasowego układu ruchu 2+2 (po jezdni lewej projektowej) na układ 2+3 (po jezdni lewej i prawej). Przedmiotowa zmiana została wprowadzona na czas wykonania docelowego oznakowania poziomego na trasie głównej.

Wideo
28.10.2021 - Rada Techniczna nr 31

W dniu 28.10.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 31. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
15.10.2021 - Rada Budowy nr 37

W dniu 15.10.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 37. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
30.09.2021 - Rada Techniczna nr 30

W dniu 30.09.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 30. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
16.09.2021 - Rada Budowy nr 36

W dniu 16.09.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 36. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
07.09.2021 - Rada Techniczna nr 29

W dniu 07.09.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 29. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
12.08.2021 - Rada Budowy nr 35

W dniu 12.08.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 35. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
29.07.2021 - Rada Techniczna nr 28

W dniu 29.07.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 28. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
22.07.2021

W dniu 22.07.2021 Wykonawca zakończył układanie nawierzchni z betonu cementowego na jezdni prawej i kontynuuje prace związane z wykończeniem i wyposażeniem nawierzchni (teksturowanie, wypełnienie dylatacji).
15.07.2021 – Rada Budowy nr 34

W dniu 15.07.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 34. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
02.07.2021 - Rada Techniczna nr 27

W dniu 02.07.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 27. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
10.06.2021 – Rada Budowy nr 33

W dniu 10.06.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 33. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
13.05.2021 – Rada Budowy nr 32

W dniu 13.05.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 32. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
15.04.2021 – Rada Budowy nr 31

W dniu 15.04.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 31. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
11.03.2021 – Rada Budowy nr 30

W dniu 11.03.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 30. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
11.02.2021 – Rada Budowy nr 29

W dniu 11.02.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 29. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
18.01.2021

W dniu 20.01.2021 r. Wykonawca zamierza wprowadzić zmianę w organizacji ruchu, która będzie polegała na zamknięciu skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w km 397+660, przeprowadzeniu objazdu z drogi powiatowej 3952E pod obiektem PZDsz-18 (kierunki Łęg, Szczepocice Rządowe) oraz wprowadzeniu w miejscu skrzyżowania wjazdów na budowę.
14.01.2021 – Rada Budowy nr 28

W dniu 14.01.2021 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 28. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
28.12.2020

W dniu 28.12.2020 r. Wykonawca udostępnił do ruchu wiadukt drogowy WD-335 i wprowadził zmianę organizacji ruchu na drodze DG112353E.
22.12.2020

W dniu 28.12.2020 r. Wykonawca zamierza udostępnić do ruchu wiadukt drogowy WD-335 i wprowadzić zmianę organizacji ruchu na drodze DG112353E.
22.12.2020

W dniu 22.12.2020 r. Wykonawca wprowadził zmianę w organizacji ruchu polegającą na przełożeniu ruchu na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi na układ 2+2 (po dwa pasy ruchu w obu kierunkach) na całości odcinka. W km 397+600 nadal funkcjonuje skrzyżowanie z tymczasową sygnalizacją świetlną.
14.12.2020

W dniu 18.12.2020 r. Wykonawca zamierza wprowadzić zmianę w organizacji ruchu polegającą na przełożeniu ruchu na układu 2+2 na całości odcinka - zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu "Etap IV/III - Faza końcowa wdrożenia docelowej organizacji 2+2 z funkcjonującym skrzyżowaniem z tymczasową sygnalizacją świetlną w km 397+600".
10.12.2020 – Rada Budowy nr 27

W dniu 10.12.2020 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 27. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
04.12.2020

W dniu 04.12.2020 r. Wykonawca wprowadził zmianę w organizacji ruchu polegającą na przełożeniu ruchu na układ 1+1 na całości odcinka - zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu "Etap IV/III - faza 1, 2 do wdrożenia do celowej organizacji 2+2". Przedmiotowa zmiana organizacji ruchu jest etapem przygotowania jezdni na zmianę przekroju ruchowego z aktualnego z 2+1 na 2+2. Przedmiotowa organizacja będzie utrzymana przez około 6-8 dni.

W dniu 10.12.2020 r. Wykonawca zamierza wprowadzić zmianę w organizacji ruchu polegającą na przełożeniu aktualnie wdrożonego układu 1+1 (Etap IV/III - faza 1, 2) na dwa skrajne pasy od strony pasa rozdziału - zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu "Etap IV/III - faza 3 do wdrożenia docelowej organizacji 2+2". Przedmiotowa zmiana organizacji ruchu jest kolejnym etapem przygotowania jezdni na zmianę przekroju ruchowego z 2+1 na 2+2.
12.11.2020 – Rada Budowy nr 26

W dniu 12.11.2020 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 26. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
30.10.2020

W dniu 30.10.2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu 'Budowa autostrady A1, odc. koniec obwodnicy Częstochowy - Tuszyn" w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
23.10.2020

W dniach 22-23.10.2020 r. Wykonawca wprowadził zmianę w organizacji ruchu polegającą na przełożeniu ruchu na nowo wykonaną jezdnię lewą od km 397+600 (stary kilometraż 445+340) do km 399+742,51 (styk zadań D i E – granica woj. łódzkiego/śląskiego).

Aktualnie ruch w systemie 2+1 (dwa pasy ruchu w stronę Katowice + 1 pas w stronę Łodzi) prowadzony jest od km 392+970 do 399+742,51 po nowej nawierzchni. Przypominamy, że na przedmiotowym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 60km/h. W km 397+660 funkcjonuje skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.

Prosimy kierowców o ostrożną jazdę.
20.10.2020

W dniu 22.10.2020 r. (czwartek) Wykonawca zamierza wprowadzić zmianę w organizacji ruchu polegającą na przełożeniu ruchu na nowo wykonaną jezdnię lewą od km 397+600 (stary kilometraż 445+340) do km 399+742,51 (styk zadań D i E – granica woj. łódzkiego/śląskiego).

Prosimy kierowców o ostrożną jazdę.
08.10.2020 - Rada Budowy nr 25

W dniu 08.10.2020 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 25. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
10.09.2020 - Rada Budowy nr 24

W dniu 10.09.2020 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 24. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
04.09.2020 - Rada Techniczna nr 26

W dniu 04.09.2020 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 26. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
02.09.2020 – Zmiana organizacji ruchu

W dniu 02.09.2020 r. wprowadzono Zmianę Organizacji Ruchu polegającą na zamknięciu skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w km 398+560 (stary kilometraż 446+240) i otwarciu nowego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w km 397+660 (stary kilometraż 445+340)(z dopuszczeniem dojazdu do DK-1 dla mieszkańców wsi Łęg i Szczepocice oraz pojazdów budowy).
24.08.2020 - Odcinek nowej jezdni na A1 został przekazany kierowcom

W dniu 24.08.2020 r. o godz. 12:00 nastąpiła zmiana w organizacji ruchu. Kierowcy pojechali pierwszym blisko 5 kilometrowym odcinkiem nowej jezdni.
W km 392+970 do km 397+770 ruch został wprowadzony na nowo wybudowaną jezdnię lewą prowadzącą w stronę Łodzi.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Częstochowy i jednym pasem w stronę Łodzi.

Zmiana w organizacji ruchu
km 397+600
Zmiana w organizacji ruchu
km 397+200
Zmiana w organizacji ruchu
PZGd-5
Zmiana w organizacji ruchu
km 396+000
Zmiana w organizacji ruchu
km 396+000
Zmiana w organizacji ruchu
km 392+900
Zmiana w organizacji ruchu
km 392+90017.08.2020 - Zmiany w tymczasowej organizacji ruchu

W dniu 24.08.2020 o godz. 12:00 nastąpi zmiana w organizacji ruchu.
W km 392+970 do km 397+770 ruch zostanie wprowadzony na nowo wybudowaną jezdnię lewą prowadzącą w stronę Łodzi.
Ruch będzie odbywać się dwoma pasami w kierunku Częstochowy i jednym pasem w stronę Łodzi.
W zakładce Schematy umieszczono grafiki obrazujące obowiązująca od 24 sierpnia 2020 roku organizację ruchu.


Zmiana organizacji ruchu PDF - Zmiana organizacji ruchu06.08.2020 - Rada Budowy nr 23

W dniu 06.08.2020 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 23. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
16.07.2020 - Rada Budowy nr 22

W dniu 16.07.2020 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 22. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
16.06.2020 - Rada Budowy nr 21

W dniu 16.06.2020 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 21. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
14.05.2020 - Rada Budowy nr 20

W dniu 14.05.2020 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 20. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
16.04.2020 - Rada Budowy nr 19

W dniu 16.04.2020 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 19. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
12.03.2020 - Rada Budowy nr 18

W dniu 12.03.2020 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 18. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
27.02.2020 - Rada Techniczna nr 25

W dniu 27.02.2020 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 25. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
13.02.2020 - Rada Budowy nr 17

W dniu 13.02.2020 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 17. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
30.01.2020 - Rada Techniczna nr 24

W dniu 30.01.2020 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 24. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
23.01.2020 - Rada Budowy nr 16

W dniu 23.01.2020 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 16. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
12.12.2019 - Rada Budowy nr 15

W dniu 12.12.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 15. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
28.11.2019 - Rada Techniczna nr 23

W dniu 28.11.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 23. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
14.11.2019 - Rada Budowy nr 14

W dniu 14.11.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 14. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
07.11.2019 - Rada Techniczna nr 22

W dniu 07.11.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 22. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
24.10.2019 - Rada Techniczna nr 21

W dniu 24.10.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 21. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
17.10.2019 - Rada Budowy nr 13

W dniu 17.10.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 13. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
01.10.2019 - Rada Techniczna nr 20

W dniu 01.10.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 20. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
19.09.2019 - Rada Budowy nr 12

W dniu 19.09.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 12. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
10.09.2019 - Rada Techniczna nr 19

W dniu 10.09.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 19. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
03.09.2019 - Rada Techniczna nr 18

W dniu 03.08.2019 r. w Katowicach odbyła się Rada Techniczna nr 18. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Konsultanta oraz Wykonawcy.
28.08.2019 - Rada Techniczna nr 17

W dniu 28.08.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 17. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
13.08.2019 - Rada Budowy nr 11

W dniu 13.08.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 11. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
30.07.2019 - Rada Techniczna nr 16

W dniu 30.07.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 16. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
23.07.2019 - Rada Techniczna nr 15

W dniu 23.07.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 15. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
16.07.2019 - Rada Budowy nr 10

W dniu 16.07.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 10. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
09.07.2019 - Rada Techniczna nr 14

W dniu 09.07.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 14. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
02.07.2019 - Rada Techniczna nr 13

W dniu 02.07.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 13. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
25.06.2019 - Rada Techniczna nr 12

W dniu 25.06.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 12. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
18.06.2019 - Rada Techniczna nr 11

W dniu 18.06.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 11. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
11.06.2019 - Rada Budowy nr 9; Rada Techniczna nr 10

W dniu 11.06.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 9. Po Radzie Budowy odbyła się Rada Techniczna nr 10, na której Wykonawca przedstawił stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
04.06.2019 - Rada Techniczna nr 9

W dniu 04.06.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 9. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.Maj 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę "Serwis dla podwykonawców", w której znajdują się informacje o procedurach płatności, wzory wniosków i oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD.

Serwis ten jest dostępny pod adresem:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Komunikat dot. uruchomienia serwisu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy28.05.2019 - Rada Techniczna nr 8

W dniu 28.05.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Techniczna nr 8. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
21.05.2019 - Rada Budowy nr 8 ; Rada Techniczna nr 7

W dniu 21.05.2019 r. w biurze budowy w Radomsku odbyła się Rada Budowy nr 8. Po Radzie Budowy odbyła się Rada Techniczna nr 7, na której Wykonawca przedstawił stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
14.05.2019

W dniu 14.05.2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera oraz Wykonawcy.
16.04.2019 - Rada Budowy nr 7 ; Rada Techniczna nr 6

W dniu 16.04.2019 r. w siedzibie Zamawiającego GDDKiA O/Ł odbyła się Rada Budowy nr 7. Po Radzie Budowy odbyła się Rada Techniczna nr 6, na której Wykonawca przedstawił stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
27.03.2019 – Zmiana organizacji ruchu

W dniu 27.03.2019 zgodnie z zapowiedzią została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.
22.03.2019 – Zmiana organizacji ruchu

W dniu 26.03.2019 planowana jest zmiana organizacji ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obejmowała wyłączenie z ruchu wschodniej jezdni (kierunek Łódź) drogi krajowej DK1. Ruch zostanie przełożony na jezdnię zachodnią (kierunek Częstochowa) i poprowadzony dwukierunkowo przekrojem 2+1. Dwa pasy ruchu przewidziano w kierunku Częstochowy a jeden pas ruchu w kierunku Łodzi.
Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze związane z wykonaniem oznakowania pionowego, poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.

Zmiana organizacji ruchu
Zmiana organizacji ruchu
Zmiana organizacji ruchu

Pozostałe schematy zmiany organizacji ruchu dostępne w zakładce Schematy19.03.2019 - Rada Budowy nr 6 ; Rada Techniczna nr 5

W dniu 19.03.2019 r. w siedzibie Zamawiającego GDDKiA O/Ł odbyła się szósta Rada Budowy. Po Radzie Budowy odbyła się Rada Techniczna nr 5, na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.27.02.2019 - Spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami

Dyrektor Oddziału GDDKiA w Łodzi zaprasza do udziału w cyklicznych spotkaniach z Podwykonawcami.

Najbliższe spotkanie w ramach „Otwartych Drzwi” odbędzie się 4 marca 2019 r., w godzinach od 11:00 do 13:00.
Przedstawiciele Zamawiającego będą czekali na wszystkich zainteresowanych, w salce konferencyjnej nr 70, w siedzibie Oddziału w Łodzi, przy ul. Irysowej 2.
Kolejne spotkania będą miały miejsce zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca.

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/


12.02.2019 - Rada Budowy nr 5 ; Rada Techniczna nr 4

W dniu 12.02.2019 r. w siedzibie Zamawiającego GDDKiA O/Ł odbyła się piąta Rada Budowy. Po Radzie Budowy odbyła się Rada Techniczna nr 4 na której Wykonawca przedstawił prezentację obejmującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.22.01.2019 - Prace na moście nad rzeką Wartą koło Radomska

Od dnia 22 stycznia wykonywana będzie naprawa dylatacji mostu na Warcie zlokalizowanego na odcinku między Radomskiem i granicą województwa. Prace mają związek z przygotowaniami do budowy autostrady A1. Ograniczenie napotkają kierowcy jadący w kierunku Katowic. W  miejscu robót jezdnia zostanie zwężona do jednego (lewego) pasa. Wprowadzone zostaną: ograniczenie do 80 km/h i zakaz wyprzedzania. Prace powinny zakończyć się do 29 stycznia.08.01.2019 - Rada Budowy nr 4 ; Rada Techniczna nr 3

W dniu 08.01.2019 r. odbyła się trzecia Rada Budowy. Po Radzie Budowy odbyła się Rada Techniczna, na której Projektant przedstawił prezentacje obrazującą stan zaawansowania prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnych miesiącach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Nadzoru i Wykonawcy.11.12.2018 - Rada Budowy nr 3

W dniu 11.12.2018 r. odbyła się trzecia Rada Budowy. Na spotkaniu omawiano postęp prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnym miesiącu. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy i Nadzoru.13.11.2018 - Rada Budowy nr 2

W dniu 13.11.2018 r. w siedzibie łódzkiego oddziału GDDKiA odbyła się druga Rada Budowy. Na spotkaniu omawiano postęp prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnym miesiącu. W obradach uczestniczyli przedstawiciele, przedstawiciele Wykonawcy i Nadzoru. Kolejną Radę Budowy zaplanowano na dzień 11.12.2018 r.16.10.2018 - Rada Budowy nr 1

W dniu 16.10.2018 r. w siedzibie łódzkiego oddziału GDDKiA odbyła się pierwsza Rada Budowy. Na spotkaniu omawiano postęp prac projektowych oraz działania przewidziane do realizacji w kolejnym miesiącu. W obradach uczestniczyli przedstawiciele, przedstawiciele Wykonawcy i Nadzoru.01.10.2018

W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu na dwa końcowe odcinki autostrady A1 w Łódzkiem.
Podpisane zostały umowy w firmami, które w imieniu Zamawiającego będą pełniły nadzór inwestorski dla dwóch odcinków autostrady A1 Tuszyn - granica województwa.
W przypadku odcinka "C" Kamieńsk - Radomsko: wybrano konsorcjum firm: Ayesa - Polska i Ayesa - Hiszpania, za cenę 7,9 mln złotych.
Z kolei odcinek "D" Radomsko - granica województwa będzie nadzorowało konsorcjum złożone z firm: Drogowa Trasa Średnicowa i INKO Consulting za cenę 6,72 mln złotych.

W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/


30.08.2018

30 sierpnia 2018 r. podpisano umowę z przedsiębiorstwem INTERCOR Sp. z o.o. na wykonanie kontraktu:
"Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51
Odcinek D – węzeł Radomsko (bez węzła) - gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 392+720,00 do km 399+742,51"