Postęp robót

Czerwiec 2021 - ⇅

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:


Zaawansowanie czasowe

Postęp (38 miesięcy od Daty Rozpoczęcia):


Zaawansowanie finansowe

85,28% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Maj 2021 - ⇅

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:


Zaawansowanie czasowe

Postęp (38 miesięcy od Daty Rozpoczęcia):


Zaawansowanie finansowe

85,28% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące Roboty budowlane:

W bieżącym miesiącu sprawozdawczym prowadzono następujące Roboty budowlane:
- wykonywanie wykopów - kontynuacja
- budowa nasypów w tym GWN - kontynuacja
- wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6
- wykonanie podbudowy C8/10
- wykonanie warstwy mrozoochronnej
- wykopy docelowych rowów oraz profilowanie skarp
- humusowanie skarp i terenów płaskich wraz z obsianiem
- zabudowa przepustów pod drogami dojazdowymi
- najścia na obiekt PZGd-4, PZGd-5, PZGd-6
- montaż wypełnień ekranów akustycznych
- kontynuacja wykonywania docelowych ogrodzeń
- ułożenie asfaltu lanego- obiekt WA-334, PZDsz-16a, PZDsz-17 i PDZsz-18
- montaż desek gzymsowych, kotew ekranów na zabudowach gzymsowych, betonowanie gzymsów PZGd-4
- montaż zbrojenia i betonowanie gzymsów PZD-6
- MA-337 JP, montaż konstrukcji stalowej, betonowanie poprzecznic
- betonowanie korpusu i ustroju nośnego jp obiekt WA-338
- betonowanie ustroju nośnego obiektu JP, obiekt WA-336
- wykonywanie przepustów po stronie prawej projektowej
- wykonywanie najść na PZDg-4, PZDg-5, PZDg-6
- wykonanie pali ekranów przeciwolśnieniowych, montaż wypełnień
- branża telekomunikacyjna
      • kontynuacja budowy kanału technologicznego
- branża sanitarna
      • montaż ścieków skarpowych
      • montaż wpustów (jezdnia prawa)
      • roboty zasadnicze na zbiorniku 5
- bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna
- kontrola zabezpieczeń herpetologicznych – płotków
- stały nadzór przyrodniczy polegający na analizie zoologicznej (ornitologicznej i herpetologicznej) oraz prowadzeniu działań zabezpieczających związanych z aktywną ochroną herpetofauny
- stały nadzór archeologiczny
- naprawy cząstkowe nawierzchni DK1
- bieżące utrzymanie oznakowania

Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅