Zamawiający


Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
strona internetowa:  www.gddkia.gov.pl


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi

ul. Irysowa 2,
91-857 Łódź
telefon: 42 233 96 00
strona internetowa:  www.gddkia.gov.pl/.../gddkia-lodz

Kierownik Projektu: Ryszard Łatecki
e-mail: rlatecki@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu

Lider:

DTŚ S.A.
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice
strona internetowa:  www.dts-sa.pl

Partner:

Inko Consulting Sp. z o.o.
ul. Józefa Marcika 25D/2,
30-443 Kraków
strona internetowa:  inkoconsulting.pl


Inżynier Kontraktu: Marian Cieślak
e-mail: biuro@a1odcinekd-radomsko-granicawoj.pl
telefon: 32 250 29 04

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Brzeźnicka 58,
97-500 Radomsko

Wykonawca


Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
ul. Okólna 10,
42-400 Zawiercie
strona internetowa:  www.intercor.eu

Adres Biura Budowy
ul. Brzeźnicka 58,
97-500 Radomsko

Dyrektor Kontraktu: Jerzy Sobolewski
telefon: 32 671 53 07

Kierownik Budowy: Artur Węsierski
e-mail: artur.wesierski@intercor.eu

Helpdesk

Przyjdź do Helpdesku strony