Zakres robót

Podstawowe parametry techniczne

Autostrada A1
Klasa techniczna A
Prędkość projektowa 120 km/h
Przekrój 2 X 3
Rodzaj konstrukcji nawierzchni sztywna (beton cementowy)
Kategoria ruchu KR7
Ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 3 x 3,75 m
Pochylenie poprzeczne 2,5%
Pas dzielący wraz z opaskami 5,0 m
Szerokość opaski 0,5 m
Pas awaryjny 3,0 m
Szerokość pobocza gruntowego 1,25 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Skrajnia pionowa 4,70m
W pasie dzielącym należy wykonać przejazdy awaryjne spełniające wymagania:
  • odstępy średnio 3 – 4 km;
  • nawierzchnia bitumiczna lub betonowa;
  • nośność nawierzchni jak dla jezdni głównej;
  • długość przejazdu – min. 90 m;
  • konstrukcja barier umożliwiająca szybki i łatwy demontaż oraz bezpieczny przejazd.

Na całej długości autostrady po obu jej stronach należy zaprojektować i wybudować pas technologiczny. Pas ten ma służyć służbom utrzymującym autostradę (pielęgnacja, strzyżenie zieleni, konserwacja urządzeń odwadniających itp.). Przerwanie ciągłości pasa technologicznego może nastąpić tylko w miejscach przekroczenia rzek, kanałów wodnych oraz linii kolejowych oraz łącznic w obrębie węzłów. Przerwanie ciągłości pasa technologicznego (przy przekroczeniu cieku sztucznego) poprzez zastąpienie przepustu brodem - dopuszcza się wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

Obiekty inżynierskie

WA-334 Wiadukt autostradowy w ciągu autostrady A1 nad drogą dojazdową W5
Przejazd – droga dojazdowa W5 wraz przejazdem gospodarczym będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą.
Wykonany przejazd zapewni relacje Wojciechów – Pytowice.
Przewidywany kilometraż 393+885,95.
Przewidywana długość całkowita 18,10 m.

WD-335 Wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej DG 112353 E nad autostradą A1
Przejazd – droga gminna nr 112353 E Radziechowice – Brodowe będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać nad autostradą.
Przewidywany kilometraż 395+270,00.
Przewidywana długość całkowita 90,79 m.

WA-336 Wiadukt autostradowy w ciągu autostrady A1 nad drogą DP 3952 E
Przejazd – droga powiatowa nr 3952 E Szczepocice Rządowe – Łęg będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą.
Przewidywany kilometraż 398+445,40.
Przewidywana długość całkowita 11,20 m.

MA-337 Most autostradowy w ciągu autostrady A1 nad rzeką Wartą
Przewidywany kilometraż 398+767,21.
Przewidywana długość całkowita most główny: 61,00 m.
Estakady: 70,00 m + 205,00 m.

WA-338 Wiadukt autostradowy w ciągu autostrady A1 nad drogą dojazdową W6
Przejazd – droga dojazdowa W6 wraz z przejazdem gospodarczym będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą.
Wykonany przejazd zapewni relacje Szczepocice Prywatne – Pustkowie.
Przewidywany kilometraż 399+280,95.
Przewidywana długość całkowita 18,10 m.