Budowa autostrady A1,
odc. koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn

/ DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE
30/10/2020 r.
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

3 543 423 113,41 zł
/ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ
1 698 156 864,29 zł
/ NUMER PROJEKTU
POIS.03.01.00-00-0046/18


/ NAZWA KONTRAKTU
Projekt i budowa autostrady A1 Tuszyn (bez węzła)
– gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51
Odcinek D – węzeł Radomsko (bez węzła) - gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 392+720,00 do km 399+742,51

Lokalizacja i cel inwestycji

Plan orientacyjny

Powyższy odcinek stanowi fragment autostrady A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice od km 335+937,65 do km 399+742,51 oraz zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie radomszczańskim, na terenie gmin: miasto Radomsko od km 392+720 do km 393+035, gmina Ładzice od km 393+035 do km 396+461, gmina Radomsko od km 396+461 do km 399+746,24.

Budowa autostrady jest inwestycją o znaczeniu krajowym, a także międzynarodowym. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.
Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich jest korzystne z wielu względów, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadziło do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci.
Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem autostrady.
Dla kierowców przejazd przez autostradę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.
Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

Ważne informacje o kontrakcie


Podpisanie Umowy z Wykonawcą: 30 sierpień 2018 r.
Wartość kontraktu: 338 250 000,00 zł
Czas realizacji: 32 miesiące od daty rozpoczęcia
(bez miesięcy zimowych na etapie realizacji robót)
Termin zakończenia budowy: 30 października 2021 r.