Postęp robót

Luty 2021 - ⇅

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:


Zaawansowanie czasowe

Postęp (38 miesięcy od Daty Rozpoczęcia):


Zaawansowanie finansowe

80,41% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Styczeń 2021 - ⇅

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:


Zaawansowanie czasowe

Postęp (38 miesięcy od Daty Rozpoczęcia):


Zaawansowanie finansowe

79,46% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące Roboty budowlane:

W bieżącym miesiącu sprawozdawczym prowadzono następujące Roboty budowlane:
- wykonywanie wykopów - kontynuacja
- drenaż podłużny w pasie rozdziału
- prace zasadnicze na zbiorniku 08A i 01
- wykop pod zbiornik ZR-02 i 05
- montaż wypełnień ekranów akustycznych
- najścia na obiekt PZGd-4, PZGd-5, PZGd-6
- montaż przepustów rurowych pod drogami dojazdowymi
- likwidacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w m. Szczepocice
- ułożenie izolacji cienkiej na fundamentach i ścianach od strony wewnętrznej, obiekt WA-334
- zbrojenie i betonowanie kolejnych etapów wanny JL, rozbiórka nasypu JP, wykonanie wykopu JP WA-336
- wykonanie drenażu za podporą nr 1, obiekt PZGd-4
- MA-337 JP, wykonanie wykopów fundamentowych, skucie głowic pali, zbrojenie i deskowanie ław fundamentowych, słupów oraz korpusu przyczółka podpory nr 12
- demontaż rusztowania i deskowania, przygotowanie do zasypek - PZDsz-16a
- demontaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego, obiekt PZDsz-18
- izolacja płyt przejściowych JP, zbrojenie i zabetonowanie kap chodnikowych na długości obiektu - PZDsz-17
- betonowanie skrzydeł JP - PZDsz-18
- betonowanie kolejnych etapów wanny lewej - WA-336
- wykonywanie przepustów po stronie prawej projektowej
- wykonywanie najść na PZDg-4, PZDg-5, PZDg-6
- wykonanie pali ekranów przeciwolśnieniowych, PZDg-5 oraz PZDsz-17
- montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych PZDg-5 oraz PZDsz-17
- branża telekomunikacyjna
      • rozpoczęcie budowy kanału technologicznego
- branża sanitarna
      • montaż ścieków skarpowych
      • montaż wpustów (jezdnia prawa)
      • roboty zasadnicze na zbiorniku 8a
      • roboty zasadnicze na zbiorniku nr 2
- bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna
- kontrola zabezpieczeń herpetologicznych – płotków
- stały nadzór przyrodniczy polegający na analizie zoologicznej (ornitologicznej i herpetologicznej) oraz prowadzeniu działań zabezpieczających związanych z aktywną ochroną herpetofauny,
- stały nadzór archeologiczny
- naprawy cząstkowe nawierzchni DK1
- bieżące utrzymanie oznakowania

Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅