Postęp robót


Październik 2019 - ⇅

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:


Zaawansowanie finansowe

31,67% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące Roboty budowlane:
- wykopy z transportem materiału do wbudowania w nasyp,
- nasypy z gruntu z wykopu oraz z dokopu,
- wykonywanie GWN z gruntu z dokopu wraz z jej stabilizacją,
- wymiany gruntu – kontynuacja,
- montaż wpustów deszczowych – kontynuacja,
- wykonywanie warstwy mrozoochronnej,
- przepustów drogowych DN1200 – pogrążenie ścianek szczelnych dla 2 z 6 przepustów w km 398+440, 399+580,
- humusowanie skarpy strona lewa km 392+850 – 393+500 – zakończenia, obsianie trawą,
- profilowanie i humusowanie rowów,
- pogrążanie ścianek szczelnych wokół podpór P10, P11, P12 na MA337 oraz demontaże wokół ław fundamentowych wykonanych P3, P4, P5,
- rozkuwanie głowic pali prefabrykowanych na MA337,
- wykonanie wymian gruntu pod posadowienie ław fundamentowych PZszd16a,
- wykonywanie wykopów pod posadowienie podpór na MA337, PZszd16a,
- wykonanie wykopów i ułożenie chudych betonów pod przepusty PZM83, PZŁ41c,
- wykonywanie izolacji cienkiej oraz hydroizolacji przepustów PZŁ34abc, PZŁ35ab,
- montaż zbrojenia wraz z betonowaniem ścian czołowych wlotów przepustów PZŁ42ab, PZŁ43ab,
- wykonywanie zasypek przepustów,
- montaż zbrojenia wraz z betonowaniem ław fundamentowych podpór pośrednich tj. PZszd16a, PZDg4, PZDg6, WD335,
- montaż zbrojenia wraz z betonowaniem korpusów przyczółków PZDg5, PZDg6,
- betonowanie ustroju nośnego wraz z korpusami WA334,
- montaż zbrojenia wraz z betonowaniem słupów obiektów PDZg6,
- wykonywanie najść na PZDg4, PZDg5, PZDg6,
- montaż zbrojenia i deskowania ustrojów nośnych WA338, PZszd17, PZszd18,
- produkcja konstrukcji stalowej PZDg5, PZDg6,
- dostawy z huty konstrukcji stalowej na wytwórnię WKS w Zawierciu,
- branża teletechniczna – przewierty pod przebudowy teletechniczne,
- branża elektro-energetyczna – przebudowy NN napięć – przebudowa 30A – zakończenie,
- branża sanitarna – zabudowa studzienek kanalizacji deszczowej DN500 wraz z przykanalikami Ø200 – kontynuacja, montaż wpustów deszczowych – kontynuacja,
- bieżąca obsługa geodezyjna,
- wykonanie odwodnienia w miejscach zastoisk wodnych wraz z udrożnieniem niekonserwowanych rowów odwodnieniowych,
- prowadzenie interwencyjnego nadzoru saperskiego,
- kontrola zabezpieczeń herpetologicznych – płotków,
- stały nadzór przyrodniczy polegający na analizie zoologicznej (ornitologicznej i herpetologicznej) oraz prowadzeniu działań zabezpieczających związanych z aktywną ochroną herpetofauny,
- stały nadzór archeologiczny.

Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅