Postęp robót


Kwiecień 2020 - ⇅

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:


Zaawansowanie finansowe

51,57% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące Roboty budowlane:
- budowa nasypów w ciągu drogi DG112353E, GWN - stabilizacja - WA336, MA337, PZDsz-16-PZDsz-17, PZDsz-18-398+450,
- wykopy pod zbiorniki ZR-07, ZR-08, ZR-09,
- podbudowa C5/6 od MA337 do PZM-87,
- podbudowa C8/10 - kontynuacja do km 398+300,
- podbudowa z kruszywa 0/31.5 - WA337 do MA-338,
- prace zasadnicze na zbiornikach ZR-03, 04, 05a, 06, 07, 08,
- montaż przepustów okrągłych poza TG,
- wykonywanie pali ekranów akustycznych - strona lewa + pas rozdziału,
- naprawy cząstkowe nawierzchni DK1,
- bieżące utrzymanie oznakowania,
- montaż elementów deskowania traconego na PZDg- 4, PZDg-5, MA-337,
- demontaż deskowań skrzydeł i przygotowanie do zasypek WD-335,
- dostawa i montaż belek stalowych dla obiektu PZDg-4,PZDg-5, PZDg-6 oraz MA-337,
- betonowanie ustroju nośnego na PZDg-5 w zakresie podpór 1-5,
- ułożenie chudego betonu pod posadowienie na WA-336,
- betonowanie ustroju nośnego na PZDg-4 w zakresie podpór 1-3,
- wykonanie płyt przejściowych na PZDsz-16a,
- wykonanie zasypek za przyczółkami MA-337 oraz WD-335,
- montaż deskowania i zbrojenia korpusów lub skrzydeł na PZDg-6,
- montaż desek gzymsowych na WA-338, PZDsz-16a, PZDsz-17,
- wykonywanie najść na PZDg-4, PZDg-5, PZDg-6,
- produkcja konstrukcji stalowej PZDg-4, WD-335, PZDg-6, MA-337,
- dostawy z huty konstrukcji stalowej wraz z wytwarzaniem na wytwórni WKS Zawiercie,
- wykonywanie antykorozji konstrukcji stalowej dla PZDg-5, MA-337, PZDg-6, PZDg-4,
- wykonanie płyt przejściowych na WA-338 oraz PZDsz-16a,
- branża telekomunikacyjna:
      - przebudowa kolizji teletechnicznych,
- branża sanitarna:
      - budowa kanalizacji deszczowej w obrębie WA336,
      - montaż wylotów - ścieki skarpowe,
      - wykopy pod zbiorniki nr, ZR-05b, ZR-05c, ZR-9,
      - budowa zbiorników ZR-07, ZR-08 - memebrana, geokrata, humusowanie,
- bieżąca obsługa geodezyjna,
- wykonanie odwodnienia w miejscach zastoisk wodnych wraz z udrożnieniem niekonserwowanych rowów odwodnieniowych,
- prowadzenie interwencyjnego nadzoru saperskiego,
- kontrola zabezpieczeń herpetologicznych – płotków,
- stały nadzór przyrodniczy polegający na analizie zoologicznej (ornitologicznej i herpetologicznej) oraz prowadzeniu działań zabezpieczających związanych z aktywną ochroną herpetofauny,
- stały nadzór archeologiczny.

Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅