Postęp robót


Styczeń 2020 - ⇅

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:


Zaawansowanie finansowe

42,44% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące Roboty budowlane:
- profilowanie skarp i rowów, wykonanie rowów odwadniających
- wykonanie nasypów z gruntu z gruntu z dowozu w km 399+100 - 399+700 str. L,
- naprawy cząstkowe nawierzchni DK1
- demontaże ścianek szczelnych na MA-337 oraz przepustach
- układanie chudych betonów pod fundamenty obiektów WD335 podpora 1,
- dostawa i montaż belek stalowych dla obiektu PZGd-5, MA-337
- wykonywanie izolacji cienkiej oraz grubej na stykach prefabrykatów przepustów (jezdni lewej)
- montaż zbrojenia płyt zespalających PZM 86
- montaż zbrojenia ław fundamentowych wraz z betonowaniem na obiektach WD-335 podpora 1
- montaż zbrojenia i deskowania na PZDsz-16a
- montaż deskowania i zbrojenia korpusów lub skrzydeł na PZDg-4, PZDg-6, PZDsz-16a
- wykonywanie zasypek przepustów oraz obiektów
- wykonywanie najść na PZGd-4, PZGd-5, PZGd-6
- produkcja konstrukcji stalowej PZGd-4, PZGd-5, PZGd-6, MA-337
- dostawy z huty konstrukcji stalowej wraz z wytwarzaniem na wytwórnię WKS Zawiercie
- wykonywanie antykorozji konstrukcji stalowej dla PZGd-5, MA-337, PZGd-6
- hydroizolacje płyty pomostu w zakresie kap chodnikowych na WA-334, WA-338
- dostawy z huty konstrukcji stalowej na wytwórnię WKS w Zawierciu
- branża sanitarna:
      - budowa kanalizacji deszczowej: studzienki DN500 + przykanalik + pierścienie odciążające regulacja (jezdnia lewa)
      - budowa kanalizacji deszczowej w km 393+900 - 393+960, km 398+500 - 398+800 - ciągi główne + studnie
- branża paliwowa:
      - roboty przygotowawcze do przebudowy ropociągu paliwowego
- bieżąca obsługa geodezyjna,
- wykonanie odwodnienia w miejscach zastoisk wodnych wraz z udrożnieniem niekonserwowanych rowów odwodnieniowych
- prowadzenie interwencyjnego nadzoru saperskiego
- kontrola zabezpieczeń herpetologicznych – płotków
- stały nadzór przyrodniczy polegający na analizie zoologicznej (ornitologicznej i herpetologicznej) oraz prowadzeniu działań zabezpieczających związanych z aktywną ochroną herpetofauny,
- stały nadzór archeologiczny.

Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅