Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 6,80%Zaawansowanie finansowe

17,27% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej