Wrzesień 2019 - ⇅

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:


Zaawansowanie finansowe

27% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

W raportowanym okresie Wykonawca realizował Roboty w następującym zakresie:
- odhumusowanie strona prawa – kontynuacja,
- wykopy z transportem materiału do wbudowania w nasyp,
- nasypu z gruntu z wykopu oraz z dokopu,
- wykonywanie GWN z gruntu z dokopu wraz z jej stabilizacją,
- wymiany gruntu – kontynuacja,
- montaż wpustów deszczowych,
- humusowanie skarpy strona lewa km 392+850 – 393+500,
- warstwa mrozoochronna – transport materiałów do budowy warstwy,
- pogrążanie ścianek szczelnych dla przepustów drogowych,
- pogrążanie ścianek szczelnych wokół podpór na MA337 oraz demontaże wokół ław fundamentowych Wykonanych,
- rozkuwanie głowic pali prefabrykowanych na MA337,
- wykonanie wymian gruntu pod posadowienie ław fundamentowych PZszd17, PZszd18,
- wykonywanie wykopów pod posadowienie podpór na MA337, PZszd16a,
- wykonanie wykopów i ułożenie chudych betonów pod przepusty PZŁ39, PZM86,
- wykonywanie izolacji cienkiej oraz hydroizolacji przepustów PZŁ37 abc, PZŁ38 ab, PZŁ35a, PZŁ40 abc,
- montaż zbrojenia wraz z betonowaniem ścian czołowych wlotów przepustów PZŁ34 abc, PZM 82, PZŁ 35 b,
- wykonywanie zasypek przepustów,
- montaż zbrojenia wraz z betonowaniem ław fundamentowych podpór pośrednich tj. PZszd17, PZszd18, PZszd18, PZDg4, PZDg6,
- montaż zbrojenia wraz z betonowaniem korpusów przyczółków PZDg5,
- montaże deskowania wraz z montażem zbrojenia korpusów wraz z ustrojem nośnym WA334,
- montaż zbrojenia wraz z betonowaniem słupów obiektów PDZg4,
- wykonywanie najść na PZDg4, PZDg5, PZDg6,
- dostawy z huty konstrukcji stalowej na wytwórnię WKS w Zawierciu,
- branża elektro-energetyczna – zakończono wykonywanie przewiertów pod drogami na potrzeby przebudowy kolizji sN i nN: 476 mb,
- branża sanitarna – zabudowa studzienek kanalizacji deszczowej DN500 wraz z przykanalikami Ø200,
- montaż wpustów deszczowych,
- bieżąca obsługa geodezyjna,
- wykonanie odwodnienia w miejscach zastoisk wodnych wraz z udrożnieniem niekonserwowanych rowów odwodnieniowych,
- prowadzenie interwencyjnego nadzoru saperskiego,
- kontrola płotków herpetologicznych,
- stały nadzór przyrodniczy polegający na analizie zoologicznej (ornitologicznej i herpetologicznej) oraz prowadzeniu działań zabezpieczających związanych z aktywną ochroną herpetofauny,
- stały nadzór archeologiczny.

Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅