Postęp robót

Grudzień 2020 - ⇅

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:


Zaawansowanie czasowe

Postęp (38 miesięcy od Daty Rozpoczęcia):


Zaawansowanie finansowe

77,60% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził następujące Roboty budowlane:

W bieżącym miesiącu sprawozdawczym prowadzono następujące Roboty budowlane:
- wykonywanie wykopów - kontynuacja
- budowa nasypów jezdnia prawa w tym GWN - kontynuacja
- podbudowa C5/6 jezdnia prawa - kontynuacja
- warstwa mroozochronna jezdnia prawa
- umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi - DG112353E - kontynuacja
- drenaż podłużny w pasie rozdziału
- prace zasadnicze na zbiorniku 08A i 01
- wykop pod zbiornik ZR-02
- montaż ekranów akustycznych
- profilowania nasypu drogi DD37
- betonowanie płyty dennej pod kolejne etapy wanny JL, rozbiórka nasypu JP, zbrojenie kolejnych etapów płyty dennej JL - WA-336
- betonowanie przewieszeń w rejonie ścianki zaplecznej - PZDg-4 i PZD-6
- A-337 JP, wykonanie pali fundamentowych, wykonanie wykopów fundamentowych, skucie głowic pali
- demontaż deskowania i rusztowania ustroju JP - WA-334
- montaż zbrojenia ustroju nośnego JP, betonowanie UN JP - PZDsz-16a
- zasypka za przyczółkami, beton płyt przejściowych JP - PZDsz-17
- betonowanie ustroju nośnego ramowego JP - PZDsz-18
- betonowanie kolejnych etapów wanny lewej - WA-336
- wykonywanie przepustów po stronie prawej projektowej
- wykonywanie najść na PZDg-4, PZDg-5, PZDg-6
- wykonanie pali ekranów przeciwolśnieniowych PZDg4, PZDg-5
- branża elektroenergetyczna
      • zakończenie przebudowy kolizji niskiego napięcia
- branża sanitarna
      • montaż ścieków skarpowych
      • montaż wpustów (jezdnia prawa)
      • roboty zasadnicze na zbiorniku 8a
      • roboty zasadnicze na zbiorniku 01
- bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna
- kontrola zabezpieczeń herpetologicznych – płotków
- stały nadzór przyrodniczy polegający na analizie zoologicznej (ornitologicznej i herpetologicznej) oraz prowadzeniu działań zabezpieczających związanych z aktywną ochroną herpetofauny
- stały nadzór archeologiczny
- naprawy cząstkowe nawierzchni DK1
- bieżące utrzymanie oznakowania
- przygotowania i wdrożenie TOR - układ 2+2
- oddanie do użytkowania drogi gminnej DG112353E i obiektu WD-335, PZŁ-35a, PZŁ-35b, PZM-83, PZM-83a

Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅