Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 2,70%Zaawansowanie finansowe

11,08% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej