Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 15,00%Zaawansowanie finansowe

23,34% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej